JEDEN ZA WSZYSTKICH

Wrażenia na maxa!

DLA DZIECI Z KLAS IV-VIII

Budowanie więzi! Zawody BUMBPER BALL! Byk rodeo!

Zawody BUMBPER BALL – mecz piłkarski w wielkich dmuchanych kulach. Sprawdzian komandosa – tor przeszkód Ranger Track. Szkoła pilotów lub Rodeo – byk pneumatyczny. Wielkoformatowe gry zespołowe. Park Edukacyjny – fizyka w przestrzeni. Strzelnica – broń pneumatyczna, łuk. Marsz w wieloosobowych spodniach. Transport niebezpiecznego ładunku za pomocą systemu linek. Pokonanie terenu skażonego. Marsz w gąsienicy – czołgu. Mega Scrabble. Akwedukt – łączymy systemy rur lub mini golf. Eureka – ujarzmiamy wodę. Węzeł gordyjski. Skoki na pneumatycznych gąsienicach. Marsz na szczudłach. Uwaga! Ilość wykonanych zadań uzależniona jest od możliwości psychofizycznych grupy.
Zwycięski zespół otrzymuje Trofeum Przygody. Dla wszystkich certyfikaty Łowcy Przygód.

SPRAWDŹ POZOSTAŁE PROGRAMY DEDYKOWANE DZIECIOM Z KLAS IV-VIII: