Przygoda Lębork Jeden za Wszystkich

JEDEN ZA WSZYSTKICH

WYCIECZKA DLA DZIECI Z KLAS IV-VIII

Budowanie więzi! Zawody BUMBPER BALL! Szkoła pilotów!

Dzięki specjalnie przygotowanym konkurencjom nastawionym na pracę zespołową uczestnicy zapomną o wszelkich podziałach. Zawody BUMBPER BALL – mecz piłkarski w wielkich dmuchanych kulach. Sprawdzian komandosa – tor przeszkód Ranger Track. Szkoła pilotów lub Rodeo – byk pneumatyczny. Wielkoformatowe gry zespołowe. Park Edukacyjny – fizyka w przestrzeni. Strzelnica – broń pneumatyczna, łuk. Marsz w wieloosobowych spodniach. Transport niebezpiecznego ładunku za pomocą systemu linek. Pokonanie terenu skażonego. Marsz w gąsienicy – czołgu. Mega Scrabble. Akwedukt – łączymy systemy rur. Eureka – ujarzmiamy wodę. Węzeł gordyjski. Skoki na pneumatycznych gąsienicach. Marsz na szczudłach.
Zwycięski zespół otrzymuje Trofeum Przygody. Dla wszystkich certyfikaty Łowcy Przygód.
Czas trwania – 4h.

Jeden za Wszystkich

WYCIECZKA DLA DZIECI Z KLAS IV-VIII

Budowanie więzi! Zawody BUMBPER BALL! Szkoła pilotów!

Dzięki specjalnie przygotowanym konkurencjom nastawionym na pracę zespołową uczestnicy zapomną o wszelkich podziałach. Zawody BUMBPER BALL – mecz piłkarski w wielkich dmuchanych kulach. Sprawdzian komandosa – tor przeszkód Ranger Track. Szkoła pilotów lub Rodeo – byk pneumatyczny. Wielkoformatowe gry zespołowe. Park Edukacyjny – fizyka w przestrzeni. Strzelnica – broń pneumatyczna, łuk. Marsz w wieloosobowych spodniach. Transport niebezpiecznego ładunku za pomocą systemu linek. Pokonanie terenu skażonego. Marsz w gąsienicy – czołgu. Mega Scrabble. Akwedukt – łączymy systemy rur. Eureka – ujarzmiamy wodę. Węzeł gordyjski. Skoki na pneumatycznych gąsienicach. Marsz na szczudłach.
Zwycięski zespół otrzymuje Trofeum Przygody. Dla wszystkich certyfikaty Łowcy Przygód.

SPRAWDŹ POZOSTAŁE PROGRAMY DEDYKOWANE DLA DZIECI KLAS IV-VIII: